Thông tin

shiptitled

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU

Link tải file word hợp đồng HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU Số:……../HĐKTNK   Hôm nay ngày… tháng… năm… tại… chúng tôi gồm có: BÊN ỦY THÁC – Tên doanh nghiệp………………………………………………………………………… – Địa chỉ trụ sở chính ……………………………………………………………………… – Điện thoại:……………………..…..…   Fax                  :..………………………………… – Tài khoản số:……….……….…..……   […]

Xem thêm
haiquanUntitled

Dịch vụ hải quan trọn gói

Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để hàng hoá, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia.

Xem thêm