Chưa được phân loại Dịch vụ Giới thiệu Thông tin

Ủy Thác Nhập Khẩu và Hợp Đồng Ủy Thác Nhập Khẩu

Tại sao cần xuất nhập khẩu uỷ thác?

Các doanh nghiệp (thương nhân) của Việt Nam đều có thể xuất nhập khẩu mà không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo quy định tại Điều 3 NĐ 187/2013).

Cần khẳng định, xuất nhập khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh nên khi ĐKKD doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu cụ thể cái gì. Khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì chỉ cần kê khai đăng ký thông tin đăng ký thuế là có hoạt động “Xuất nhập khẩu” là được.

Nếu các doanh nghiệp đều tự làm được thì tại sao cần uỷ thác cho bên khác làm gì cho rắc rối, tốn kém?

Cũng giống như những dịch vụ chuyên nghiệp khác: làm thủ tục hải quan, giao nhận vận chuyển … mục đích là để phục vụ cho đối tượng cần dùng, và tồn tại là vì nó đem lại hiệu quả thiết thực.

Việc sử dụng dịch vụ uỷ thác nhập khẩu có một số lợi ích rõ ràng.

aa

 

 • Doanh nghiệp bạn không (hoặc chưa) có kinh nghiệm về thương mại quốc tế để có thể tự thực hiện việc nhập khẩu hàng hoá.
  Chẳng hạn với doanh nghiệp mới thành lập, đội ngũ nhân sự chưa quen làm xuất nhập khẩu, hoặc không biết cách giao tiếp, đàm phán được với người bán hàng đầu nước ngoài. Khi đó, sử dụng qua đơn vị dịch vụ nhập khẩu có kinh nghiệm là một giải pháp an toàn, ít nhất là cho những lô hàng đầu tiên.
 • Cá nhân không có tư cách pháp nhân, nên không ký hợp đồng được với đối tác là doanh nghiệp nước ngoài. Khi đó, muốn nhập khẩu hàng thì có thể ký hợp đồng uỷ thác cho công ty dịch vụ XNK để thực hiện việc nhập hàng.

Các bước thực hiện uỷ thác nhập khẩu

Dưới đây là các bước thực hiện khi bạn muốn uỷ thác nhập khẩu qua công ty dịch vụ xuất nhập khẩu.

 1. Kiểm tra xem hàng hoá có thuộc diện cấm nhập, hoặc tạm dừng nhập khẩu không. Nếu thuộc diện này, thì thôi khỏi phải mất công uỷ quyền làm gì, hàng của bạn không được phép nhập khẩu vào Việt Nam đâu.
 2. Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty uỷ quyền hoặc nhận uỷ quyền phải xin giấy phép này. Việc này nên thu xếp càng sớm càng tốt, đừng để hàng về đến cảng mới làm thì đã muộn. (Xem thêm về Giấy phép nhập khẩu).
 3. Khi có bộ chứng từ hàng hóa, bên nhận ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu như quy định hiện hành.Cần lưu ý với tờ khai nhập uỷ thác: trên tờ khai hải quan, người nhận uỷ thác sẽ đứng tên người nhập khẩu, đồng thời phải nhập đủ thông tin người

Tất nhiên, bạn cũng đừng quên bước quan trọng khác ngoài quy trình trên. Đó là kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của công ty nhận nhập khẩu uỷ thác. Bạn nên lưu ý việc này trước khi đi đến bước tiếp theo…

Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác

định về: thông tin dịch vụ, mức phí, quyền và trách nhiệm các bên, thanh toán …

Xem mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng uỷ thác này có liên hệ mật thiết với hợp đồng nhập khẩu. Hơn thế nữa, nhiều nội dung phải trùng khớp nhau để tránh xảy ra tranh chấp khi thực hiện.

Trong hợp đồng này cũng cần quy định rõ mức phí uỷ thác. Mức hoa hồng cao hay thấp còn tuỳ vào giá trị lô hàng và mặt hàng cụ thể, thường vào khoảng 1% giá trị lô hàng.

Ngoài ra, trong hợp đồng cũng nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên, phổ biến như sau:

Cân nhắc khi sử dụng dịch vụ uỷ thác nhập khẩu

Không phải uỷ thác cho công ty dịch vụ xuất nhập khẩu là không có những điểm hạn chế. Vì vậy, bạn cũng nên suy tính tới một số điểm sau khi muốn uỷ thác cho bên khác thay mình nhập khẩu:

 • Bạn phải trả phí dịch vụ uỷ thác (hay hoa hồng uỷ thác);
 • Người uỷ thác thiếu chủ động và thông tin ít nhiều bị hạn chế do phải làm việc qua một bên trung gian
 • Bạn có thể gặp rủi ro nhất định về thông tin nhà cung cấp và sản phẩm nhập khẩu. Người được uỷ thác và người bán quen giao dịch với nhau, nên có thể quên mất vai trò chủ hàng nhập khẩu thực sự. Đã có trường hợp công ty dịch vụ sau khi làm uỷ thác, đã đứng ra nhập khẩu luôn mặt hàng đó từ chính cùng nhà cung cấp (tệ hơn nữa là trở thành đại lý độc quyền trong khu vực), cạnh tranh trực tiếp với công ty đã từng uỷ thác trước đây.

Trách nhiệm của người nhận uỷ thác:

 • Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
 • Làm các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hoá
 • Thanh toán tiền cho người bán hàng nước ngoài
 • Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT… cho hàng nhập khẩu
 • Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, hoá đơn thương mại, phiếu đóng gói…
 • Xuất trả hàng đã nhập khẩu cho người uỷ thác, cùng hoá đơn VAT cho hàng nhập khẩu (bên cạnh hoá đơn VAT cho phí dịch vụ uỷ thác nhập khẩu)

Trách nhiệm của người uỷ thác:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin về loại hàng, model, thông số kỹ thuật… để người nhận uỷ thác đặt hàng.
 • Phối hợp với người nhận uỷ thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
 • Chuyển tiền hàng để bên nhận uỷ thác thanh toán cho người bán hàng
 • Phối hợp nhận hàng (chẳng hạn: cùng người uỷ thác kiểm hoá tại cảng)
 • Thanh toán phí dịch vụ uỷ thác

Thuế VAT trong uỷ thác nhập khẩu

Có 2 khoản thuế VAT liên quan đến hoạt động uỷ thác nhập khẩu này.

 1. Thuế VAT cho phí dịch vụ uỷ thác: mức 10% bình thường giống như các dịch vụ khác.
 2. Thuế VAT hàng nhập khẩuKhi trả hàng uỷ thác nhập khẩu, bên nhận uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT: Căn cứ vào hoá đơn nhập khẩu, tờ khai hải quan và biên lai thu thuế GTGT hàng nhập, bên nhận uỷ thác xuất hoá đơn GTGT ghi theo giá thực nhập trong hoá đơn thương mại, riêng thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo số phải nộp (số thông báo thuế của cơ quan hải quan). Hoá đơn này làm cơ sở tính thuế đầu ra đối với bên nhận uỷ thác nhập khẩu và là thuế đầu vào của bên uỷ thác.Lưu ý: Trong thông tư 128/2013/TT-BTC quy định, Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá phải ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng này không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

Văn bản chi phối

Căn cứ Điều 17, Điều 18 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài thì “Thương nhân được uỷ thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hoá, trừ hàng hoá thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hoá thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép quy định tại Nghị định này, bên uỷ thác hoặc bên nhận uỷ thác phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng uỷ thác hoặc nhận uỷ thác.”

Đề nghị bạn đọc căn cứ quy định tại Nghị định số 12 đã nêu để xem hàng hoá nhập khẩu có thuộc diện hàng nhập khẩu phải có giấy phép hay không, ký hợp đồng uỷ thác và thực hiện thủ tục hải quan theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính (trường hợp thực hiện thủ tục hải quan truyền thống- Nếu bạn đọc mở tờ khai sau ngày 31/10/2013 thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính) và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử).

Ngoài ra, đề nghị bạn đọc nghiên cứu các văn bản sau để thực hiện khai tờ khai hải quan, loại hình và thông tin trên tờ khai:

– Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

– Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

– Quyết định số 194/QĐ-TCHQ ngày 22/01/2013 của Tổng cục Hải quan bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

– Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.

Tham khảo thêm Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác.

Như vậy, trong bài viết này tôi đã đề cập những nội dung cơ bản về dịch vụ uỷ thác nhập khẩu. Có thể bạn cũng quan tâm tìm hiểu về dịch vụ uỷ thác xuất khẩu nếu bạn có nhu cầu uỷ thác, tpplink sẽ giúp bạn giúp bạn.

Link tải file word hợp đồng HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU