Chưa được phân loại Thông tin

Hãng vận tải biển Hanjin ngừng hoạt động ở châu Âu

Hãng vận tải biển Hanjin ngừng hoạt động ở châu Âu