Giới thiệu

Cơ sở vật chất

Phương tiện vận tải:
Hiện TPPLINK đang sở hữu trên 15 đầu xe và rơ mooc, chắc chắn sẽ đảm bảo được mọi yêu cầu của quý khách.
Kho bãi:
Phương tiện vận tải của chúng tôi, cũng như hàng hoá của quý khách sẽ được bảo đảm tại kho bãi của TPPLINK.