Tuyển dụng

TPPLINK tuyển dụng

Hồ sơ tuyển dụng:

1. Đối với lái xe:

  • Hồ sơ gốc
  • Giấy khám sức khỏe gần nhất

2. Đối với cán bộ, nhân viên văn phòng:

  • Hộ khẩu
  • Chứng minh nhân dân
  • Bằng cấp
  • Giấy khám sức khỏe gần nhất
  • Lịch sử công việc

Thông tin tuyển dụng:

Đang cập nhật…